Toprak Analizi’ne Dayalı Gübre Önerisi

pH seviyesinin 6 ila 6.5 aralığında olduğu koşullarda toprakta çoğu besin maddesi kolayca bulunur. Bununla birlikte, pH seviyesi yükseldiğinde, birçok besin maddesi (fosfor, demir vb.) daha az bulunur hale gelebilir. PH seviyesi düştüğü zaman, bitkileri olumsuz yönde etkileyebilecek toksik seviyelere bile ulaşabilirler.